foto 4

TRÆPLEJE / BESKÆRING

Beskæring, naturpleje og beplantning udføres med stor forståelse for naturen.

image

TOPKAPNING

Top kapning kan ofte være den eneste og sikreste mulighed, hvis træet står tæt på bygninger.

top sav

TRÆFÆLDNING

Træfældning af store som små træer, oprydning efter storm og fældning af farlige træer.

sommerfugl

VEDLIGEHOLDELSE OG NATURPLEJE

Vedligeholdelse af haver: hækklipning, græsklipning, beskæring af buske /roser, lugning af bede, rensning af belægninger og naturpleje af høj kvalitet.

Regnvejr_545567a

HÅNDTERING AF REGNVAND

Taghaver, regnvandsbede, havebassiner, faskiner og vandgennemtrængende   belægninger.

IMG_1604

ANLÆGSOPGAVER

Opbygning af støttemure i kampesten og belægninger i natursten.

TIDLIGER PROJEKTER

FÅ ET HURTIGT TILBUD